Gaelic Community

Over the years Islay High School has entered the Film G competition, a competition in Scotland that gets young to people to create a short film using Gaelic. 

Back in 2010 Islay High School had a winning entry see below:

 

2010:

An Tùr

Abair droch aisling: tùr dorcha eagalach agus a caraid a’ dol a-steach! Am b’ e dìreach aisling a bh’ ann, ge-tà? Tha an aon cleòca air an tidsear agus chan eil sgeul ann dhen caraid aice…

 

An Tùr from FilmGAlba on Vimeo.

 

2012:

Eilean an Uisge-Bheatha

Tha Ross fiadhaich measail air geumannan, gu h-àraid Eilean an Uisge-Bheatha. Bidh e ga chluich a h-uile latha gun stad. Ach chan eil an geum cho spòrsail a-nis...

 

 

Eilean an Uisge-Bheatha from FilmGAlba on Vimeo.

 

2013:
Far a Bheil Mo Dhòchas

Tha taghadh mòr aig Morag. Tha an duiseal agus an saoghal-ciùil a’ còrdadh rithe ach tha a phàrantan ga h-iarraidh a ghabhail air a’ chroit. Dè nì i?

 

 

 

Far a bheil mo Dhòchas le Àrd-sgoil Ìle from FilmGAlba on Vimeo.

2015:

Fichead Bliadhna

Tha ceithir caraidean a’ dèanamh planaichean airson an t-am ri teachd. An dèidh fichead bliadhna, coinnichidh iad a-rithist airson faighinn a-mach dè bha ann an dàn dhaibh uile.

 

 

Fichead Bliadhna - Àrd-sgoil Ìle from FilmGAlba on Vimeo.

 

 

nnn